Erilaisuuden kautta apua yritysten ja yhdistysten toimintaan

Ihmisellä on luontainen tarve kuulua joukkoon ja tämä on osasyynä siihen, miksi esimerkiksi yhdistysten jäsentoiminta on niin kovin suosittua iästä ja sukupuolesta riippumatta. Erilaiset yhdistykset luonnollisesti vetävät erilaisia ihmisiä puoleensa, mutta jokaisen yhteinen tekijä on erilaiset järjestötoiminnassa ilmenevät tehtävät ja jäsenten yhdessä vietetty aika. Myös yritykset vetävät luonnollisesti puoleensa sekä yrityshenkisiä ihmisiä että yrityksen toiminnasta kiinnostuneita työntekijöitä. Yleensä sekä yhdistykselle että yritykselle on hyötyä siitä, että toiminnassa on mukana mahdollisimman erilaisia ihmisiä, jotka tuovat uusia näkökulmia toimintaan ja pystyvät ajattelemaan myös perinteisten kaavojen ulkopuolelta silloin kun toimintaa on tarvetta kehittää.

Yrityksiin apua uusien mallien kautta

Toisinaan yritykset voivat jumiutua samaan toimintatapaan, jota on hankala lähteä muuttamaan. Muutosta ei kuitenkaan tarvitse pelätä ja siihen voi saada apua esimerkiksi katsomalla muiden alojen esimerkkiä. Seuraamalla näiden alojen kehitystä ja muutosstrategiaa voi itsekin löytää uusia ideoita. Esimerkiksi kasinoalalla nettikasinoihin ilmestyneet pikakasinot herättivät aluksi hieman ihmetystä kasinopelaajissa, mutta niistä tuli nopeasti tärkeä myyntivaltti kasinoille. Nyt moni pelaaja suosii nimenomaan pikakasinoita.

Tällainen toimintatavan muutosten tarkastelu tuskin tulisi mieleen yritysjohdolle, mutta mikäli päätöksentekoon ja projekteihin otetaan mukaan myös yrityksen työntekijöitä kaikilta eri portailta, voi uusia ideoita tulla yllättävistäkin lähteistä. Hierarkian purkaminen voikin usein olla yritykselle suureksi eduksi, sillä erityisesti luova ala vaatii sen, että kaikki uskaltavat sanoa mielipiteensä, eikä epäonnistumisia tarvitse pelätä. Yritys- ja yhdistystoiminta vaatiikin johtoportaalta tietynlaista pelisilmää ja kannustavaa otetta. On tärkeää, että kaikki kokevat panoksensa arvokkaaksi ja työnsä yrityksen tai yhdistyksen eteen merkitykselliseksi.

Puutarha- ja kasvintuotannon alan yhdistysten kannattaa panostaa jäseniin

Puutarhanhoito on mukavaa puuhaa niin harrastuksena kuin ammattinakin. Se on asia, josta moni ikään tai sukupuoleen katsomatta voi löytää aivan uudenlaista iloa elämäänsä. Monet nuoret kaupunkilaiset ovatkin viime aikoina innostuneet puutarhanhoidosta ja erilaisesta urbaanista viljelystä. Alan yhdistysten kannattaakin panostaa juuri tämän tyyppisiin jäseniin saadakseen toiminnalleen näkyvyyttä ja jatkuvuutta. Nuorilta löytyy usein innovaatiota kokeilla rohkeasti uusia asioita ja he lähtevät innolla mukaan. Lisäksi nuoret tietävät usein alan trendit melko hyvin, ja heidän mielipiteitään kannattaakin kuunnella tarkasti.