Puutarha-alan yritykset ja yhteisöt

Puutarha-alalla ja kasvien parissa toimii runsaasti yrityksiä, joista osa on erikoistunut myyntiin ja kauppaan, osa tutkimukseen ja osa konsultointiin ja asiantuntemukseen. Nämä osaamiset menevät osittain myös ristiin ja esimerkiksi erilaisten kasvien myyntiin kuuluu olennaisena osana mahdollisuus konsultoida ja saada asiantuntijan apua. Erilaiset asiakkaille suunnatut palvelut vaihtelevat runsaasti ja niitä käsitellään omissa artikkeleissaan.

Puutarha-alan yhteisöt ovat rakenteeltaan vaihtelevia

Puutarha-alan ympärille on rakentunut runsaasti erilaisia yhteisöjä, joista monet ovat hyvin pienimuotoisia ja rakentuvat jonkinlaisen toiminnan, kuten lähialueen siirtolapuutarhojen ympärille. Erilaiset alueelliset, pienet puutarhayhdistykset ovat harvoin kaupallisia ja pyrkivät ainoastaan toimimaan jäsentensä tukipilarina ja yhteisön ylläpitäjänä. Niiden toiminta perustuu hyvin pitkältä vapaaehtoisuuteen ja talkootöihin ja siksi myös niiden tarjoamat mahdollisuudet ovat melko rajallisia.

Tieteelliset yhteisöt toimivat esimerkiksi yliopistojen piirissä, ja ne toimivat valtion ja yksityisen rahoituksen turvin. Nämäkään eivät yleensä ole kaupallisia, vaan tarkoituksena on ensisijaisesti tuottaa tietoa ja tutkimusta puutarha-alasta ja kaikesta siihen liittyvästä. Yliopistoissa tutkitaan esimerkiksi erilaisten valon aallonpituuksien vaikutusta kasvien kasvuun, puutarhan tuholaisia, lannoitteiden vaikutusta ja tuotannon ympäristövaikutuksia. Tämä tieto on usein myöhemmin muiden hyödynnettävissä, kun se on vertaisarvioitu ja käynyt läpi kriteerit tieteellisen tiedon julkaisemiselle.

On olemassa myös osittain kaupallisia yhdistyksiä, kuten esimerkiksi Hyötykasviyhdistys, joka toimii osin lahjoitusvaroin ja osin kaupallisen toiminnan turvin. Hyötykasviyhdistys jakaa tietoa hyötykasveista, ja pyrkii edistämään kasvien käyttöä monipuolisesti. Samalla niillä on kuitenkin myös verkkokauppa, jossa myydään esimerkiksi siemeniä ja monia muita puutarhan hoitoon liittyviä tuotteita, kuten suojavälineitä ja opaskirjoja.

Kaupalliset yritykset ovat harvoin erikoistuneita

Suomen kohtuullisen pienen väestön ja puutarhatoiminnan marginaalisuuden vuoksi puutarha-alan yritykset voivat harvoin erikoistua esimerkiksi pelkästään hyötykasveihin, siemenkauppaan tai konsultointiin, vaan osaamista hyödynnetään monipuolisesti. Tästä poikkeuksen muodostavat kukkakaupat, jotka ovat kukkien myynnin lisäksi keskittyneet erilaisiin kukkiin liittyviin palveluihin, kuten kukkasidontaan monia eri tilaisuuksia varten. Myös erilaiset kukka-asetelmat, esimerkiksi häihin ja vastaaviin tilaisuuksiin ovat tyypillisiä kukkakauppojen palveluita.

Kaupalliset yritykset voivat tarjota myös erilaisia konsultaatiopalveluita, joista kerrotaan tarkemmin asiakkaille suunnattuja palveluita käsittelevässä artikkelissa. Osa kaupallisista yrityksistä keskittyy pelkästään myyntiin ja myyjien asiantuntemus on hyödynnettävissä paikan päällä, mutta muutoin vastuu jää asiakkaalle.